• slide3
  • slider4

קו סיוע וחירום

08-6421313
1202 (נשים) 1203 (גברים)
פניה אנונימית
מענה מקצועי, ללא עלות

אירועים

מספר פעמים בשנה אנו עורכות אירועי התרמה שמטרתם גיוס תרומות לפעילותנו, בנוסף להעלאת המודעות לתופעת האלימות והאלימות המינית

צפו באירועים

התנדבות

במסל"ן פועלות כיום 150 מתנדבות בתחומים שונים: סיוע וליווי לנפגעות, מתן טיפולים נפשיים וקבוצות תמיכה לנפגעות וקיום מערך של חינוך והסברה לכלל אוכלוסיית הנגב

הצטרפו אל העשייה
מסלן תקיפה מינית הטרדה
מסלן תקיפה מינית הטרדה

חדשות העמותה

25/11/15 – יום עיון מרתק בנושא פגיעה מינית בילדים מחוץ למשפחה