אנשי מקצוע והורים

052-6216012 | 052-6216023   |  hinuch@maslan.org.il  :לפרטים והזמנת סדנאות

הדרכות לצוותים חינוכיים
הדרכות לצוותים חינוכיים

משך כל סדנה – עד 90 ד׳

קהל יעד

 • גננות וסייעות לגיל הרך בגני ילדים ציבוריים ופרטיים בגילאי 0-6.

 • צוותי ניהול,  יעוץ והוראה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובתיכונים.

 • צוותים במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי לגיל הרך ובגילאי בית הספר.

 • סטודנטיות/ים לחינוך, הוראה, חינוך מיוחד וייעוץ חינוכי.

מטרות הפרויקט

 • העלאת מודעות של אנשי הצוותים החינוכיים לתופעות האלימות והאלימות המינית, היקפיה, מאפייניה והשלכותיה.

 • מניעה של אלימות ואלימות מינית בקרב ילדים ובני נוער.

 • הקניית ידע וכלים להתמודדות אפקטיבית עם הבעיה.

 • הנגשת מקורות הסיוע.

 • העלאת תחושת המסוגלות והמוטיבציה בקרב אנשי הצוותים החינוכיים לספק מענים בתחומים אלו לתלמידיהם/חניכיהם.

 • העלאת שיעורי הדיווח על פגיעות מיניות כלפי ובקרב קטינים.

אודות ההדרכה

כאנשי צוות חינוכי, אתם מהווים חלק בלתי נפרד מעולמם של הילדים, בני הנוער ומשפחותיהם. יום-יום אתם מתמודדים עם הקניית ערכים ועם עיצוב הנורמות האישיות והחברתיות שלהם בתוך מציאות משתנה ומורכבת. פעמים רבות אתם גם מהווים חלק משמעותי ממעגלי התמיכה שלהם. הם רואים בכם מודל לחיקוי ודמות מבוגר משמעותית וזקוקים לקשר עמכם, בתקופות חיים משמעותיות וקריטיות בהתפתחותם ובהתבגרותם. על מנת שתוכלו לקיים עמם שיח פתוח ומקדם בנושאים הקשורים לאלימות ולאלימות מינית, להיות שם בשבילם, לאתר, לזהות ולמנוע מצוקות ופגיעות ובכך לתת מענה נכון ומותאם לצרכיהם, עליכם להכיר את המציאות ואת הנתונים העדכניים בתחום. כמו כן, עליכם להתוודע אל מקורות הסיוע, לרכוש ולפתח כלים ומיומנויות שימושיות שיעמדו לרשותכם בהתמודדות עם נושאים אלו.

תכני ההדרכות

ההדרכות לצוותים חינוכיים מועברות במתכונת סדנאית ומותאמות למאפייני המסגרת, הצוות והילדים. בסדנאות נעשה שימוש במצגות, סרטונים, דיון, תיאורי מקרה מהשטח ומתן דגש על התהליך הייחודי שעוברים המשתתפים.

מומלץ להזמין סדרה של 3-5 סדנאות על מנת לאפשר תהליך למידה אישי וצוותי. ניתן גם להעביר את ההדרכה במתכונת של הרצאה כאשר מדובר בקבוצה גדולה. משך כל סדנה 90 דקות.

תקשורת אפקטיבית עם ילדים – כיצד להוות כתובת לשיתוף עבור ילדנו

כיצד ניתן ליצור מציאות יום-יומית של שיתוף, תקשורת ואווירה של אמון ופתיחות בתוך ביתנו. מה עלינו לעשות על מנת שילדנו יראו בנו כתובת לשיתוף במצוקות, פגיעה וסודות.

התפתחות והתפתחות מינית בהתאם לגילאים השונים

​מה מאפיין כל שלב בהתפתחות הילד? כיצד להבחין בין התנהגויות המאפיינות התפתחות מינית נורמטיבית לבין התנהגויות חריגות המצריכות בירור. קריטריונים להבחנה ולהתייחסות במשחק, בהתנהגות, בתפקוד האישי והחברתי של הילדים. מה יש לעשות כאשר יש חשש להתנהגות חריגה.

 

משך כל סדנה – עד 90 ד׳

הסוד וחשיפתו – כלים למניעה, איתור, זיהוי והתמודדות עם חשד לפגיעה ולאלימות מינית

מדוע ילדים שותקים? מחיר השתיקה אל מול מחיר החשיפה בדגש על ילדים. דרכים לחשיפת הסוד וההשלכות. סימנים לאיתור וזיהוי של מצוקה ושל מצוקה על רקע פגיעה מינית. מה יש לעשות וכיצד לשוחח עם הילד כאשר יש חשד לפגיעה, ממה רצוי להימנע. במי וכיצד ניתן להיעזר, חוק חובת דיווח.

התפתחות והתפתחות מינית בהתאם לגילאים השונים

מה מאפיין כל שלב בהתפתחות הילד/המתבגר? כיצד להבחין בין התנהגויות המאפיינות התפתחות מינית נורמטיבית לבין התנהגויות חריגות המצריכות בירור? קריטריונים להבחנה ולהתייחסות במשחק, בהתנהגות, בתפקוד האישי והחברתי של הילדים/המתבגרים. מה יש לעשות כאשר יש חשש להתנהגות חריגה.

מיתוסים ותפיסות נפוצות אל מול המציאות בתחום האלימות המינית

היכרות עם תחום האלימות המינית בכלל והאלימות המינית כלפי ובקרב ילדים בפרט. רכישת ידע ומושגים חדשים בתחום חשוב זה. מיהם הקורבנות של אלימות מינית? מיהם התוקפים? מהם המאפיינים של פגיעה מינית בילדים ומהן ההשלכות?

מדיה ואינטרנט וחשיפת ילדים לתכנים אלימים ומיניים

יתרונות וחסרונות של השימוש באינטרנט ובמדיה ותפקידנו כמבוגרים לתווך, לפקח ולהשגיח. מהי המשמעות של חשיפת ילדים לתכנים שאינם מתאימים לגילם? כיצד לשוחח עמם ואלו מסרים יש להעביר. אלו אמצעים פרקטיים עומדים ברשותנו על מנת לסנן, לפקח ולמנוע חשיפה לתכנים לא רצויים.

מיתוסים ותפיסות חברתיות נפוצות אל מול המציאות בתחום האלימות המינית

סדנת הבסיס המאפשרת "קפיצה למים העמוקים" של תחום האלימות והאלימות המינית. מטרת הסדנה הינה העלאת מודעות ויצירת בסיס לשיח בנושאים אלו. הסדנה מזמנת דיון פתוח וזאת במטרה לאפשר לכל אחד מהמשתתפים לבחון עם עצמו ועם הקבוצה מיתוסים, תפיסות ועמדות אישיות וקבוצתיות הקשורות לאלימות ולאלימות מינית – מאפייניה, סיבותיה, קורבנותיה, מבצעיה וכו'.  בסדנה אף מוצגים הנתונים, הסטטיסטיקות והמחקרים העדכניים בתחום על מנת לאפשר תהליך של בחינת המיתוסים אל מול המציאות.

עקרונות סיוע ודרכי התמודדות

כיצד לעודד שיתוף וגילוי אצל ילדים ובני נוער החווים מצוקה. איך לנהל שיחות בנושאים אלו? כיצד להגיב כאשר עולה חשד או דיווח על פגיעה? מהו חוק חובת הדיווח ומהי האחריות שהוא מטיל עלינו? מהו מקומנו ותפקידנו כאשר עולה חשד לפגיעה בילד\ה או נער\ה.

תקשורת אפקטיבית עם ילדים ובני נוער

כיצד לבנות את דמותנו כמבוגרים משמעותיים עבור הילדים/בני הנוער? מה ניתן לעשות ביום יום על מנת להוות עבורם כתובת לפניות? כיצד לבנות אווירה של פתיחות ואמון המאפשרת חשיפה ושיתוף ברגשות, בסודות, במצוקות ובקשיים.

סימני איתור וזיהוי למצוקה ולפגיעה, הסוד וקשר השתיקה, תפקידנו בחשיפת הסוד

תגובות אופייניות לילדים/לבני נוער שחוו פגיעה מינית: לאילו שינויים התנהגותיים רגשיים, גופניים וקוגניטיביים צריך לשים לב? כיצד ניתן לאתר ילדים שנפגעו גם כשאינם מספרים? מדוע ילדים/ בני נוער אינם מספרים כשמישהו פוגע/ מתעלל בהם? כיצד לאפשר את חשיפת הסוד? כיצד לנהל סיטואציה שבה נחשף סוד של פגיעה או התעללות? רכישת כלים ומיומנויות למניעה, איתור וזיהוי של פגיעה והיפגעות כלפי ובקרב ילדים ומתבגרים.

אלימות מינית במסגרות חינוכיות

אילו ביטויים של אלימות מינית נפוצים בין כתלי המסגרת החינוכית? כיצד ניתן לזהות אותם? מה מלמדים אותנו מחקרים עדכניים בישראל לגבי אלימות מינית בזירת בית הספר, שיעוריה ומאפייניה? מהו מקומנו כאנשי צוות חינוכי אל מול תופעות אלו?

 
הדרכת הורים

משך כל סדנה – עד 90 ד׳

קהל יעד

 • הורים לילדים בגיל הרך.

 • הורים לילדים בגילאי בי”ס יסודי.

 • הורים לילדים בגילאי חטיבת ביניים ותיכון.

מטרות הפרויקט

 • העלאת המודעות של הורים לאלימות ולאלימות מינית, היקפיה, מאפייניה והשלכותיה.

 • העלאת שיעורי המניעה של אלימות ואלימות מינית בקרב ילדים ובני נוער.

 • הקניית ידע וכלים להתמודדות אפקטיבית של הורים עם הבעיה, כולל מניעה, איתור, זיהוי ויכולת תגובה לאירועים.

 • הנגשת מקורות הסיוע להורים ולילדיהם.

 • העלאת שיעורי הדיווח על פגיעות מיניות בקטינים.

אודות ההדרכה

כהורים לילדים צעירים ואף למתבגרים אתם מתמודדים יום-יום עם גידול וחינוך ילדיכם בתוך מציאות מורכבת ולעיתים אף מאיימת ומפחידה. מחד, אתם רוצים לשמור ולהגן עליהם מכאב, מסכנות שונות ומפגיעה, ומאידך, ככל שילדיכם גדלים הם זקוקים ליותר עצמאות ואוטונומיה ואף נחשפים להשפעות שונות שאינן תמיד בשליטתכם המלאה. כל אלו ועוד הופכים את תפקידכם כהורים למורכב מאוד, ומצריך מכם התעדכנות ולמידה בלתי פוסקות. מטרת ההדרכות ההוריות היא לאפשר הכרות מעמיקה יותר עם התחום, הנתונים והמאפיינים, כמו גם מתן כלים לאיתור וזיהוי של סימני מצוקה ופגיעה מינית אצל ילדים. זאת, על מנת להפחית חרדות, לסייע לכם להוות דמות וכתובת לפניות עבור ילדיכם ולהקנות לכם כלים להתמודדות אפקטיבית עבורכם ועבור ילדיכם.

תכני ההדרכות

ההדרכות לצוותים חינוכיים מועברות במתכונת סדנאית ומותאמות למאפייני המסגרת, הצוות והילדים. בסדנאות נעשה שימוש במצגות, סרטונים, דיון, תיאורי מקרה מהשטח ומתן דגש על התהליך הייחודי שעוברים המשתתפים.

מומלץ להזמין סדרה של 3-5 סדנאות על מנת לאפשר תהליך למידה אישי וצוותי. ניתן גם להעביר את ההדרכה במתכונת של הרצאה כאשר מדובר בקבוצה גדולה.

תקשורת אפקטיבית עם ילדים – כיצד להוות כתובת לשיתוף עבור ילדנו

כיצד ניתן ליצור מציאות יום-יומית של שיתוף, תקשורת ואווירה של אמון ופתיחות בתוך ביתנו. מה עלינו לעשות על מנת שילדנו יראו בנו כתובת לשיתוף במצוקות, פגיעה וסודות.

התפתחות והתפתחות מינית בהתאם לגילאים השונים

​מה מאפיין כל שלב בהתפתחות הילד? כיצד להבחין בין התנהגויות המאפיינות התפתחות מינית נורמטיבית לבין התנהגויות חריגות המצריכות בירור. קריטריונים להבחנה ולהתייחסות במשחק, בהתנהגות, בתפקוד האישי והחברתי של הילדים. מה יש לעשות כאשר יש חשש להתנהגות חריגה.

הסוד וחשיפתו – כלים למניעה, איתור, זיהוי והתמודדות עם חשד לפגיעה ולאלימות מינית

מדוע ילדים שותקים? מחיר השתיקה אל מול מחיר החשיפה בדגש על ילדים ומתבגרים. דרכים לחשיפת הסוד והשלכות החשיפה. סימנים לאיתור וזיהוי של מצוקה ושל מצוקה על רקע פגיעה מינית. מה יש לעשות וכיצד לשוחח עם הילד/המתבגר כאשר יש חשד לפגיעה, ממה רצוי להימנע. במי וכיצד ניתן להיעזר, חוק חובת דיווח.

מיתוסים ותפיסות נפוצות אל מול המציאות בתחום האלימות המינית

היכרות עם תחום האלימות המינית בכלל והאלימות המינית כלפי ובקרב ילדים בפרט. רכישת ידע ומושגים חדשים בתחום חשוב זה. מיהם הקורבנות של אלימות מינית? מיהם התוקפים? מהם המאפיינים של פגיעה מינית בילדים ומהן ההשלכות?

מדיה ואינטרנט וחשיפת ילדים לתכנים אלימים ומיניים

יתרונות וחסרונות של השימוש באינטרנט ובמדיה ותפקידנו כמבוגרים לתווך, לפקח ולהשגיח. מהי המשמעות של חשיפת ילדים/מתבגרים לתכנים שאינם מתאימים לגילם? כיצד לשוחח עמם ואלו מסרים יש להעביר. אלו אמצעים פרקטים עומדים ברשותנו על מנת לסנן, לפקח ולמנוע חשיפה לתכנים לא רצויים.

הדרכת הורים

משך כל סדנה – עד 90 ד׳

קהל יעד

 • הורים לילדים בגיל הרך.

 • הורים לילדים בגילאי בי”ס יסודי.

 • הורים לילדים בגילאי חטיבת ביניים ותיכון.

מטרות הפרויקט

 • העלאת המודעות של הורים לאלימות ולאלימות מינית, היקפיה, מאפייניה והשלכותיה.

 • העלאת שיעורי המניעה של אלימות ואלימות מינית בקרב ילדים ובני נוער.

 • הקניית ידע וכלים להתמודדות אפקטיבית של הורים עם הבעיה, כולל מניעה, איתור, זיהוי ויכולת תגובה לאירועים.

 • הנגשת מקורות הסיוע להורים ולילדיהם.

 • העלאת שיעורי הדיווח על פגיעות מיניות בקטינים.

אודות ההדרכה

כהורים לילדים צעירים ואף למתבגרים אתם מתמודדים יום-יום עם גידול וחינוך ילדיכם בתוך מציאות מורכבת ולעיתים אף מאיימת ומפחידה. מחד, אתם רוצים לשמור ולהגן עליהם מכאב, מסכנות שונות ומפגיעה, ומאידך, ככל שילדיכם גדלים הם זקוקים ליותר עצמאות ואוטונומיה ואף נחשפים להשפעות שונות שאינן תמיד בשליטתכם המלאה. כל אלו ועוד הופכים את תפקידכם כהורים למורכב מאוד, ומצריך מכם התעדכנות ולמידה בלתי פוסקות. מטרת ההדרכות ההוריות היא לאפשר הכרות מעמיקה יותר עם התחום, הנתונים והמאפיינים, כמו גם מתן כלים לאיתור וזיהוי של סימני מצוקה ופגיעה מינית אצל ילדים. זאת, על מנת להפחית חרדות, לסייע לכם להוות דמות וכתובת לפניות עבור ילדיכם ולהקנות לכם כלים להתמודדות אפקטיבית עבורכם ועבור ילדיכם.

תכני ההדרכות

ההדרכות לצוותים חינוכיים מועברות במתכונת סדנאית ומותאמות למאפייני המסגרת, הצוות והילדים. בסדנאות נעשה שימוש במצגות, סרטונים, דיון, תיאורי מקרה מהשטח ומתן דגש על התהליך הייחודי שעוברים המשתתפים.

מומלץ להזמין סדרה של 3-5 סדנאות על מנת לאפשר תהליך למידה אישי וצוותי. ניתן גם להעביר את ההדרכה במתכונת של הרצאה כאשר מדובר בקבוצה גדולה.

תקשורת אפקטיבית עם ילדים – כיצד להוות כתובת לשיתוף עבור ילדנו

כיצד ניתן ליצור מציאות יום-יומית של שיתוף, תקשורת ואווירה של אמון ופתיחות בתוך ביתנו. מה עלינו לעשות על מנת שילדנו יראו בנו כתובת לשיתוף במצוקות, פגיעה וסודות.

התפתחות והתפתחות מינית בהתאם לגילאים השונים

​מה מאפיין כל שלב בהתפתחות הילד? כיצד להבחין בין התנהגויות המאפיינות התפתחות מינית נורמטיבית לבין התנהגויות חריגות המצריכות בירור. קריטריונים להבחנה ולהתייחסות במשחק, בהתנהגות, בתפקוד האישי והחברתי של הילדים. מה יש לעשות כאשר יש חשש להתנהגות חריגה.

הסוד וחשיפתו – כלים למניעה, איתור, זיהוי והתמודדות עם חשד לפגיעה ולאלימות מינית

מדוע ילדים שותקים? מחיר השתיקה אל מול מחיר החשיפה בדגש על ילדים ומתבגרים. דרכים לחשיפת הסוד והשלכות החשיפה. סימנים לאיתור וזיהוי של מצוקה ושל מצוקה על רקע פגיעה מינית. מה יש לעשות וכיצד לשוחח עם הילד/המתבגר כאשר יש חשד לפגיעה, ממה רצוי להימנע. במי וכיצד ניתן להיעזר, חוק חובת דיווח.

מיתוסים ותפיסות נפוצות אל מול המציאות בתחום האלימות המינית

היכרות עם תחום האלימות המינית בכלל והאלימות המינית כלפי ובקרב ילדים בפרט. רכישת ידע ומושגים חדשים בתחום חשוב זה. מיהם הקורבנות של אלימות מינית? מיהם התוקפים? מהם המאפיינים של פגיעה מינית בילדים ומהן ההשלכות?

מדיה ואינטרנט וחשיפת ילדים לתכנים אלימים ומיניים

יתרונות וחסרונות של השימוש באינטרנט ובמדיה ותפקידנו כמבוגרים לתווך, לפקח ולהשגיח. מהי המשמעות של חשיפת ילדים/מתבגרים לתכנים שאינם מתאימים לגילם? כיצד לשוחח עמם ואלו מסרים יש להעביר. אלו אמצעים פרקטים עומדים ברשותנו על מנת לסנן, לפקח ולמנוע חשיפה לתכנים לא רצויים.

סדנת הבסיס המאפשרת "קפיצה למים העמוקים" של תחום האלימות והאלימות המינית. מטרת הסדנה הינה העלאת מודעות ויצירת בסיס לשיח בנושאים אלו. הסדנה מזמנת דיון פתוח במטרה לאפשר לכל אחד מהמשתתפים לבחון עם עצמו ועם הקבוצה מיתוסים, תפיסות ועמדות אישיות וקבוצתיות הקשורות לאלימות ולאלימות מינית – מאפייניה, סיבותיה, קורבנותיה, מבצעיה וכו'. בסדנה אף מוצגים הנתונים, הסטטיסטיקות והמחקרים העדכניים בתחום על מנת לאפשר תהליך של בחינת המיתוסים אל מול המציאות.

 

קהל יעד

 • מנהלים ובכירים במערכות רווחה ובמסגרות טיפול ושיקום.

 • עובדים סוציאליים במערכות רווחה ובמסגרות טיפוליות ושיקומיות.

 • צוותים במסגרות טיפוליות ושיקומיות לילדים ולנוער בסיכון.

 • צוותים במסגרות טיפוליות ושיקומיות לבעלי מגבלויות/צרכים מיוחדים.

 • רופאי/ות משפחה, רופאי/ות נשים ורופאי/ות ילדים.

 • צוותים במערכות בריאות, אחיות במרפאות לרפואת משפחה, נשים וילדים ואחיות "טיפת חלב״.

 • סטודנטיות/ים למקצועות טיפוליים ורפואיים.

מטרות הפרויקט

 • העלאת המודעות של אנשי טיפול וצוותים מקצועיים למאפייני תופעות האלימות והאלימות המינית.

 • העלאת שיעורי המניעה של אלימות ואלימות מינית.

 • הקניית ידע וכלים להתמודדות אפקטיבית עם הבעיה, כולל מניעה, איתור, זיהוי ויכולת תגובה.

 • הנגשת מקורות הסיוע.

 • העלאת תחושת המסוגלות והמוטיבציה בקרב אנשי טיפול וצוותים מקצועיים לספק מענים בתחומים אלו למטופליהם.

 • העלאת שיעורי הדיווח על פגיעות מיניות בקטינים, נשים וחסרי ישע.

 • הנגשת ידע מקצועי ועדכני והעמקת ההבנה והבקיאות בתחום הפגיעה המינית.

הדרכות לצוותים טיפוליים ואנשי מקצוע

משך כל סדנה – עד 90 ד׳

אודות ההדרכה

כאנשי צוות טיפולי וכאנשי מקצוע, אתם מהווים חלק בלתי נפרד מעולמם של המטופלים ושל בני משפחותיהם. יום-יום אתם מתמודדים עם הצורך לתת מענה מותאם לצרכים ולקשיים שלהם ועושים למען שיפור תפקודם האישי והחברתי, בתוך מציאות משתנה ומורכבת. פעמים רבות אתם גם מהווים חלק מרכזי במעגלי התמיכה שלהם, מודל לחיקוי ודמות "אחר משמעותי" עבורם. קטינים, נשים וחסרי ישע מהווים את קבוצות האוכלוסייה החשופות במיוחד לאלימות ולפגיעה מינית. כדי להתמודד באופן אחראי ומקצועי עם מניעה, איתור, זיהוי וטיפול באירועים ובהתנהגויות של אלימות ואלימות מינית, עלינו להכיר את ההיבטים, המאפיינים וההשלכות של התופעה. החל מהכרה ביחסנו אליה ועד להבנת כל משמעויותיה השונות והדינאמיקה של הפגיעה המינית המתרחשת ומשפיעה ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה, הקהילה והחברה כולה.

תכני ההדרכות

ההדרכות לצוותים חינוכיים מועברות במתכונת סדנאית ומותאמות למאפייני המסגרת, הצוות והילדים. בסדנאות נעשה שימוש במצגות, סרטונים, דיון, תיאורי מקרה מהשטח ומתן דגש על התהליך הייחודי שעוברים המשתתפים.

מומלץ להזמין סדרה של 3-5 סדנאות על מנת לאפשר תהליך למידה אישי וצוותי. ניתן גם להעביר את ההדרכה במתכונת של הרצאה כאשר מדובר בקבוצה גדולה.

מיתוסים ותפיסות חברתיות נפוצות אל מול המציאות בתחום האלימות המינית

התפתחות והתפתחות מינית בהתאם לגילאים השונים

מה מאפיין כל שלב בהתפתחות הילד/המתבגר? כיצד להבחין בין התנהגויות המאפיינות התפתחות מינית נורמטיבית לבין התנהגויות חריגות המצריכות בירור? קריטריונים להבחנה ולהתייחסות במשחק, בהתנהגות ובתפקוד האישי והחברתי של הילדים/המתבגרים.

תקשורת אפקטיבית עם מטופלים

כיצד לבנות את דמותנו כ"אחרים משמעותיים" עבור המטופלים/לקוחות? מה ניתן לעשות ביום יום על מנת להוות עבורם כתובת לפניות? כיצד לבנות אווירה של פתיחות ואמון המאפשרת חשיפה ושיתוף ברגשות, בסודות, במצוקות ובקשיים.

הדינאמיקה של פגיעה מינית והשלכותיה

כיצד מתפתחת דינאמיקה של התעללות מינית בילדות וכיצד היא משתמרת? מהו תפקידם של הצדדים השונים בשמירת הסוד ובחשיפתו? מהו תפקידנו כאנשי מקצוע? מהן ההשלכות ארוכות הטווח של הפגיעה המינית? כיצד היא קשורה לפגיעה עצמית, להתמכרויות, להפרעות אכילה ועוד.

טראומה משנית

זיהוי והכרה בהופעתה של טראומה משנית אצל אנשי מקצוע הבאים במגע לאורך זמן עם מטופלים שחוו אירועים טראומטיים. הכרת דרכים שונות ומגוונות להתמודד עימה.

סימני איתור וזיהוי למצוקה ולפגיעה, הסוד וקשר השתיקה, תפקידנו בחשיפת הסוד

תגובות אופייניות לילדים/בני נוער/ נשים/גברים נפגעים של תקיפה/התעללות מינית. לאילו שינויים התנהגותיים, רגשיים, גופניים וקוגניטיביים צריך לשים לב? כיצד ניתן לאתר נפגעים/ נפגעות גם כשאינם מספרים. מדוע ילדים וגם מבוגרים אינם מספרים כשמישהו פוגע/מתעלל בהם? כיצד לאפשר את חשיפת הסוד? כיצד לנהל סיטואציה שבה נחשף סוד של פגיעה או התעללות? רכישת כלים ומיומנויות למניעה, איתור וזיהוי של פגיעה והיפגעות.

עקרונות סיוע ודרכי התמודדות

כיצד לעודד שיתוף וגילוי אצל המטופלים החווים מצוקה? איך לנהל שיחות בנושאים אלו? כיצד לתת סיוע כאשר עולה חשד או דיווח על פגיעה? כיצד להקשיב ולהגיב באופן אמפטי? מהו חוק חובת הדיווח ומהי האחריות שהוא מטיל עלינו? מהו מקומנו ותפקידנו כאשר עולה חשד לפגיעה.

גילוי עריות

מהי הדינאמיקה העומדת מאחורי הפשע הבלתי נתפס הזה? האם ניתן לזהות מאפיינים מטרימים במשפחות בהן מתרחש גילוי עריות? האם אכן האימהות שותקות? האם התנהגויות של תקיפה מינית יכולות להתרחש בכל משפחה? מהו מקומינו כאנשי מקצוע כאשר אנחנו עובדים עם בני משפחה אשר יש חשד שמתקיים בה גילוי עריות.