052-6216012 | 052-6216023   |  hinuch@maslan.org.il  :לפרטים והזמנת סדנאות

אזרחים ותיקים

הצורך

חקר התופעה של אלימות מינית כלפי אוכלוסיית הגיל השלישי ובעיקר כלפי נשים קשישות היא כהליכה באפילה. מכלל סוגי האלימות וההתעללות באוכלוסייה זו אלימות מינית נמצאת בתת דיווח והיא מהנושאים המושתקים ביותר. החברה עדיין שבויה בתפיסה שמין ומיניות קשורים לגיל הצעיר ושוכחים שאלימות מינית לא קשורה למיניות אלא לאלימות ולשליטה. זה מוביל לאחת הסיבות שנשים קשישות ממעטות להתלונן, כי הן חושבות שלא יאמינו להן. זו גם אחת הסיבות לכך שמיניות בריאה בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי היא נושא פחות מדובר.

במסגרת מפגשי קבוצות ארוכי טווח בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי חשפו המשתתפים מקרים של אלימות ואלימות מינית ושיתפו בהשלכות ארוכות טווח המלוות אותם. הם חוו תופעות של אלימות או אלימות מינית כיום או בשלבים מוקדמים יותר בחייהם ומעולם לא עיבדו אותם. הפרויקטים הנוכחיים נוצרו כדי להעלות את המודעות החברתית לתופעות האלימות והאלימות המינית כלפי הגיל השלישי.

 

מה אנחנו מציעות

 • הכשרות לצוותים – 4 מפגשים של שעתיים כמפורט בהמשך.

 • ימי עיון והרצאות בנושא.

 • קבוצות פסיכו-חינוכיות המיועדות לקשישות ולקשישים כדי לאפשר להשמיע את הקול של כל אחת ואחד בנוגע לנושאים של מיניות בריאה ואלימות מינית.

 

למי זה מתאים?

 • צוותים מקצועיים העוסקים בטיפול ובהדרכה במחלקות לרווחת הקשיש

 • מרכזי יום לקשיש

 • בתי אבות

 • מסגרות של דיור מוגן

 • מועדונים חברתיים

 • יחידות למניעת התעללות בקשישים

 • חברות סיעוד

 • קשישים וקשישות באשר הם

 

המטרה

הקניית ידע ודרכי התמודדות עם תופעת האלימות והאלימות המינית כלפי אזרחים ותיקים ועם ההשלכות ארוכות הטווח של אלימות ופגיעה מינית אשר מלוות קשישים, שחוו תופעות של אלימות בשלבים מוקדמים יותר בחייהם. במפגשים נקיים שיח פתוח בנושאים הקשורים לאלימות ולאלימות מינית בכלל ולאלימות כלפי קשישים בפרט. כמו כן, נקנה ידע עדכני ורלוונטי בנוגע לדרכי מניעה, איתור וזיהוי מצוקות הקשורות בתופעת האלימות והאלימות המינית. בנוסף, ננגיש את מקורות הסיוע ועקרונות הסיוע הבסיסיים להתמודדות עם תופעה זו ועם השלכותיה.

 

תכנית המפגשים

 

מיתוסים ותפיסות חברתיות נפוצות אל מול המציאות בתחום האלימות המינית

הסדנה מזמנת דיון פתוח במטרה לאפשר לכל אחד מהמשתתפים לבחון עם עצמו ועם הקבוצה מיתוסים, תפיסות ועמדות אישיות וקבוצתיות הקשורים לאלימות ולאלימות מינית בכלל וכלפי קשישים בפרט. בסדנה מוצגים הנתונים, הסטטיסטיקות והמחקרים העדכניים בתחום כדי לאפשר תהליך של בחינת המיתוסים אל מול המציאות.

מאפייני גיל הזקנה והמודל הביו-פסיכו-סוציאלי

רוב האנשים מגיעים לשלב הזקנה המאוחרת בחייהם כשאינם בשיא כוחם. רבים חווים משברים ואבדנים בממדים הפיסיים, הקוגניטיביים, הנפשיים והחברתיים. בסדנה זו נדבר על מאפייני גיל הזקנה ועל הסיכון לאלימות בכלל ולאלימות מינית בפרט.

החוק למניעת הטרדה מינית

במסגרת הסדנה נעסוק בחוק המגדיר חמישה סוגי התנהגות המהווים הטרדה מינית, ולפיו הם בגדר עבירה פלילית ועוולה אזרחית. כמו כן נדון בהטרדות מיניות ובאלימות מינית כלפי צוותים במסגרות שונות לאזרחים ותיקים.

סימני איתור וזיהוי למצוקה ועקרונות סיוע בסיסיים

הסדנה עוסקת בתגובות אופייניות לנפגעי תקיפה / התעללות מינית; כיצד ניתן לאתר נפגעים / נפגעות גם כשאינם מספרים זאת? כיצד לאפשר את חשיפת הסוד? הסדנה מקנה כלים ומיומנויות למניעה, לאיתור ולזיהוי של פגיעה בקרב אוכלוסיית המטופלים / הלקוחות של המסגרת. כיצד לתת סיוע כאשר עולה חשד או דיווח על פגיעה? כיצד להקשיב ולהגיב באופן אמפאתי? מה קובע החוק בנוגע לחסרי ישע? ומהי האחריות שהוא מטיל עלינו?