מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה

קהל יעד

 • גננות וסייעות לגיל הרך בגני ילדים ציבוריים ופרטיים בגילאי 0-6.

 • צוותי ניהול,  יעוץ והוראה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובתיכונים.

 • צוותים במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי לגיל הרך ובגילאי בית הספר.

 • סטודנטיות/ים לחינוך, הוראה, חינוך מיוחד וייעוץ חינוכי.

מטרות הפרויקט

 • העלאת מודעות של אנשי הצוותים החינוכיים לתופעות האלימות והאלימות המינית, היקפיה, מאפייניה והשלכותיה.

 • מניעה של אלימות ואלימות מינית בקרב ילדים ובני נוער.

 • הקניית ידע וכלים להתמודדות אפקטיבית עם הבעיה.

 • הנגשת מקורות הסיוע.

 • העלאת תחושת המסוגלות והמוטיבציה בקרב אנשי הצוותים החינוכיים לספק מענים בתחומים אלו לתלמידיהם/חניכיהם.

 • העלאת שיעורי הדיווח על פגיעות מיניות כלפי ובקרב קטינים.

אודות ההדרכה

 • למעלה מ-165 אלף נשים הוטרדו מינית במקום עבודתן (ע"פ סקר של משרד התמ"ת 2010-2011(

 • כ-50% מהמעסיקים אינם מבצעים את הנדרש מהם ע"פ החוק למניעת הטרדה מינית (ע"פ סקר של משרד התמ"ת 2010-2011).

 • למעלה מ-20% מהנשים חשות שמקום עבודתן אינו בטוח מפני הטרדות מיניות (ע"פ סקר של משרד התמ"ת 2010-2011). 

 • החוק למניעת הטרדה מינית, אשר נחקק במדינת ישראל בשנת 1998, נועד לכונן מציאות חדשה ולקדם את ערכי היסוד של כבוד האדם, חירותו, פרטיותו ושוויון בין המינים. כמו כן, לשפר ולקדם את מאמצי המניעה ואת יכולת ההתמודדות של ארגונים ומקומות עבודה עם התופעה הרווחת של הטרדות מיניות.

 • על מנת לפעול למיגור התופעה של הטרדות מיניות ולאפשר יצירת אווירה בטוחה ונקייה מהטרדות מיניות במקום העבודה, מחייב החוק להעביר הדרכה בנושא לכלל העובדים והמנהלים בארגון, בתכיפות סבירה.

 • אנו מקיימים סדנאות, הדרכות וימי עיון, בהתאמה למאפייני הארגון, במקומות עבודה ובארגונים שונים, במטרה לאפשר למנהלים ולעובדים, למעסיקים ולמועסקים, הבנה מעמיקה יותר של זכויותיהם וחובותיהם, והתמודדות מוצלחת עם אירועים בתחום זה.

052-6216012 | 052-6216023   |  hinuch@maslan.org.il  :לפרטים והזמנת סדנאות

 
סדנאות לדרג ניהולי בכיר
 • עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית והתפיסות החברתיות המשפיעות על המציאות בתחום. ההשלכות האישיות והארגוניות של הטרדה מינית במקום העבודה.

 • ייחודיות מעמד המנהל/ת  כמטמיע/ת התרבות הארגונית והערכית ומתן כלים ייחודיים לו/ה.

 • הכרות והבנת התגובות האופייניות של נפגע/ת הטרדה מינית בעבודה.

 • הקניית כלים  למנהל/ת לצורך סיוע לפונים/ות.

 • אחריות מקום העבודה לטיפול במקרי הטרדה מינית בעבודה . הדגשת המסר : "זה קורה בכל מקום" והכרת אפשרויות הטיפול והענישה.

 • הנגשת מרכז הסיוע וגורמי סיוע נוספים בארגון ומחוצה לו לשם טיפול באירועים ובפניות.

 
סדנאות לצוותי עובדים

סדנת מבוא לחוק

 •   ההבדלים בין חיזור להטרדה.

 •   הכרות עם החוק על כל סעיפיו והקשרו החברתי.

 •   העלאת המודעות בנושא הטרדה מינית במקום העבודה ודרכי ההתמודדות והטיפול בה.

 •   הנגשת מקורות הסיוע בתוך הארגון ומחוצה לו ואפשרויות הפעולה במקרה של הטרדה מינית.

 •   העבודה בארגון והתרבות הארגונית בה – מה זכויותיי וחובותיי כעובד/ת

הטרדה מינית ומיתוסים

 • העמקת ההתייחסות לחוק כחוק מחנך לתרבות, שפה, הצבת גבולות ואחריות אישית של  כל אדם.

 • דיון בנושא הטרדה מינית במקומות עבודה כתופעה חברתית, בשילוב התייחסות לנתונים  מחקריים.

 • שבירת מיתוסים אודות הטרדה מינית, תוך שימוש במדיה רלוונטית.

 • הכרות עם החוק וסעיפיו באמצעות דוגמאות, כתבות מהשטח ופסקי דין.

 • העלאת המודעות לערכאות המשפטיות אליהן ניתן לפנות במקרה של הטרדה מינית.

 • הבנת תפקיד הממונה בארגון על כל פרטי תהליך הגשת התלונה.

 • הכשרות לממונות וממונים למניעת הטרדה מינית:

הכשרות לממונות וממונים הטרדה מינית
 • כחלק מהסיוע לארגונים בטיפול בהטרדות מיניות, אנו מכשירים ממונות וממונים למניעת הטרדה מינית בעבודה, האחראים על נושא זה בארגון מתוקף החוק. הכשרת הממונה  מועברת על ידי אנשי מקצוע מנוסים בתחום, וכוללת את כל הידע והכלים הנחוצים לביצוע התפקיד.